Fusta

Da det er mange som ikke har Facebook og kan lese informasjonen fra FUSAM der, legger jeg ut informasjonen deres om fisket i Fusta her.

 

Laksefiske i Fusta sommeren 2018.

Miljødirektoratet og Mattilsynet har gitt FUSAM forvaltningslag SA dispensasjon fra det generelle fiskeforbudet som fortsatt gjelder i dette vassdraget, til å organisere et begrenset laksefiske i perioden 15.07. – 31.08.2018. Dette gjelder den delen av vassdraget som anadrom fisk foreløpig har tilgang til. Fisket vil i sommer gi interesserte sportsfiskere mulighet til å fange og avlive inntil 200 hannlaks av størrelskategoriene små- og mellomlaks. Laks og sjøørret ut over dette som blir landet, skal settes ut på en mest mulig skånsom måte. Knutefri håv og tang skal brukes som krokutløser. Døgnkvoten er på maksimalt 2 landede laks pr fisker, hvorav den ene kan avlives, forutsatt at den er av riktig kjønn og størrelse.

Fisket vil bli gjennomført i nært samarbeid med lokale grunneierlag, og fiskemulighetene vil bli regulert ved kortsalg. Den aktuelle elvestrekningen som er på ca. 6 km, blir delt i 4 soner. I hver sone vil det bli solgt 2 fiskekort pr døgn. Kortsalget vil skje ved å laste ned appen GoMap. Samme fisker kan kjøpe inntil 5 kort gjennom sesongen. Kortsalget vil åpne når alle tekniske forutsetninger er på plass. Tidspunktet vil bli kunngjort på her og i lokalpressen senere. Appen fra GoMap har også et system for fangstrapportering. For å få aktivert nytt kort, må fangstrapport fra forrige periode være utfylt og levert.

Tillatt fiskeredskap er stang med flue, sluk, spinner og wobbler med maksimalt en trippelkrok uten mothaker som agn. Bruk av med naturlig agn eller imitasjoner av slike, er forbudt.

Fusta er et vassdrag der fiskestammene fortsatt er under gjenoppbygging etter gyroangrep og rotenonbekjempelse. Alt utstyr som brukes til fisket skal være garantert smittefritt, fullstendig tørket, dypfryst eller desinfisert med godkjent desinfiseringsmiddel. Desinfiseringsstasjoner med løsning av Virkon S er etablert i hver ende av elvestrekningen, på Veset og Jomfruremma, se kart i GoMap.

GoMap tilgjengelig på google play       GoMap tilgjengelig på App Store

FUSAM sin facebookside 

 

Storlaks i Fusta Foto: Odd Rune Mosti