Fusta

Laksefiske i Fusta sommeren 2020.

Fra i år av så selger fusam fiskekortene for nedre fusta på inatur. kortsalget starter den 23. Mars kl. 09:00

FUSAM sin facebookside 

Storlaks i Fusta Foto: Odd Rune Mosti