Vefsna

  • Fiskekortsalget i vefsna for sesongen 2020 starter 3. februar kl. 09:00 på Inatur
  • Fangststatistikk for 2019 finner du  HER 
  • Totalt ble det i 2019 fisket 8 957,8 kg Laks der den største var 20,7 kg.  Og 969,8 kg Sjøørret der største var 7,0 kg

_____________________________________________________________________

Fiskesesongen i Vefsna i 2020 vil bli fra 15.6. til 31.8.  Det er satt en kvote på maks x avlivet laks og x avlivet sjøørret pr fisker i sesongen 2020. All holaks er fredet.  Det blir kun tillatt å fiske med Sluk, Flue og Wobbler med en dregg. Kroker uten mothaker er påbudt.

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA ( VeFi SA ) som lokal forvalter av Vefsna er en sammenslutning av fiskerettighetshavere i den lakseførende delen av vassdraget. Vefi har ansvaret for å utarbeide fiskeregler, fangstrapportering, oppsyn og desinfisering av fiskeutstyr. Fiskekortsalg er  tilgjengelig på nett via inatur.no

Valdoversikt/soner

Fiskeregeler 2019