Vefsna

Da er fiskesesongen i vefsnavassdraget over for i år. Tatt i betrakning strenge regler så må man kunne si at åpningssesongen i vefsna har vært en success. Ifølge fangstrapporteringen hos scanatura så er det registrert 689 laks med en totalvekt på 3249,2 kg der største laksen var 17,2 kg. Når det gjelder sjøørret så er det registrert 255 stk med en totalvekt på 415,3 kg , største sjøørret var 5 kg. Så får vi håpe at det kan bli fiske i hele vefsnavassdraget til neste år, og at både  austervefsna og svenningelva blir åpnet for fisking, i tillegg til drevjaelva. Tight lines i 2019.

Her er en screenshot fra scanatura der de 15 største laksene er registrert. Hele lista finnes HER

_____________________________________________________________________

Det blir åpnet for et begrenset fiske i Vefsna i år. Fisketiden vil bli fra 1.7. til 31.8. Det er gitt tillatelse til en kvote på 600 laks. Det er satt en kvote på maks 2 laks pr fisker i sesongen. All holaks er fredet.  Det kan også fiskes 400 Sjøørret mellom 45 og 65 cm i samme tidsrom som laksefisket. I august kan man også fiske oppstrøms Laksforsen og til Fellingforsen. Her er det satt en kvote på 100 smålaks. Det blir kun tillatt å fiske med Sluk, Flue og Wobbler med en dregg. Kroker uten mothaker  blir påbudt.

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA ( VeFi SA ) som lokal forvalter av Vefsna er en sammenslutning av fiskerettighetshavere i den lakseførende delen av vassdraget. Vefi har ansvaret for å utarbeide fiskeregler, fangstrapportering, oppsyn og desinfisering av fiskeutstyr. Dato for start av fiskekortsalg er ikke fastsatt enda, men vil bli tilgjengelig på nett via inatur.no  Endelige fiskeregler blir vedtatt i slutten av April.

Valdoversikt/soner

Åpning av fiskekortsalg, kortpriser og fiskeregler i Vefsna 2018