Vefsna

Fiskesesongen i vefsnavassdraget 2019 er godt igang.

Fangststatistikk for 2019 finner du  HER

_____________________________________________________________________

Fiskesesongen i Vefsna i år vil bli fra 15.6. til 31.8.  gitt.  Det er satt en kvote på maks 3 avlivet laks og 3 avlivet sjøørret pr fisker i sesongen 2019. All holaks er fredet.  Det blir kun tillatt å fiske med Sluk, Flue og Wobbler med en dregg. Kroker uten mothaker er påbudt.

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA ( VeFi SA ) som lokal forvalter av Vefsna er en sammenslutning av fiskerettighetshavere i den lakseførende delen av vassdraget. Vefi har ansvaret for å utarbeide fiskeregler, fangstrapportering, oppsyn og desinfisering av fiskeutstyr. Fiskekortsalg er  tilgjengelig på nett via inatur.no

Valdoversikt/soner

Fiskeregeler 2019