Vefsna

2021

Den første laksen i 2021 passerte trappa i Laksforsen 9.6. kl: 20:35

_____________________________________________________________________

Fiskesesongen i Vefsna i 2021 vil bli fra 15.6. til 31.8.

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA ( VeFi SA ) som lokal forvalter av Vefsna er en sammenslutning av fiskerettighetshavere i den lakseførende delen av vassdraget. Vefi har ansvaret for å utarbeide fiskeregler, fangstrapportering, oppsyn og desinfisering av fiskeutstyr. Fiskekortsalg er  tilgjengelig på nett via inatur.no

Valdoversikt/soner

Desinfiseringsstasjonen er plassert på Mosjøen Camping.