Desinfisering

Det vil bli lagt stor vekt på at fiskeutstyret og annet utstyr som brukes i elva blir desinfisert. Det siste man ønsker er ny gyrosmitte i vassdraget.

Mosjøen: «Gamle Felleskjøpet», Mathias Bruns gate 3. Kjør forbi inngang, da finner du boden til venstre.

Trofors:    Like sør for Bogfjellmo bru på E6 ved Trofors.  Desinfiseringsboden ligger på østsiden av bygningen som blant annet hvor Statens Vegvesen, kontrollstasjon og Grane maskinlag har kontorer.

I tilegg er det en på Bygdetunet på Trofors, den driftes av River North. Her kan padlere/raftere desinfisere sitt utstyr.

Desinfiseringen i Vefsna vil bli gratis

Slik hindrer du spredning av Gyrodactylus salaris