Laksefiske i Vefsnavassdraget

2023

Fiskesesongen i Vefsnavassdraget 2023 blir fra 15.6. til 31.8. Fiskekort til alle vald/soner i vefsna og fusta kan man kjøpe hos inatur. Når det gjelder drevjaelva så kan fiskekort kjøpes hos Elveguiden 

_____________________________________________________________________

 

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA ( VeFi SA ) som lokal forvalter av Vefsna er en sammenslutning av fiskerettighetshavere i den lakseførende delen av vassdraget. Vefi har ansvaret for å utarbeide fiskeregler, fangstrapportering, oppsyn og desinfisering av fiskeutstyr. Fiskekortsalg er  tilgjengelig på nett via inatur.no

Valdoversikt/soner

Desinfiseringsstasjonen er plassert på topcamp Mosjøen
 
Alle sider er oversatt til Engelsk og Tysk ved hjelp av google translate utvidelse installert på disse sidene. Den heter GTranslate. Oversettelsen kan være litt så som så.