Vefsna

2023

 

Fiskesesongen i Vefsna i 2023 blir fra 15.6. til 31.8.

_____________________________________________________________________

 

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA ( VeFi SA ) som lokal forvalter av Vefsna er en sammenslutning av fiskerettighetshavere i den lakseførende delen av vassdraget. Vefi har ansvaret for å utarbeide fiskeregler, fangstrapportering, oppsyn og desinfisering av fiskeutstyr. Fiskekortsalg er  tilgjengelig på nett via inatur.no

Valdoversikt/soner

Desinfiseringsstasjonen er plassert på topcamp Mosjøen