Hjem

 

Velkommen til min hjemmeside

Her vil jeg legge ut informasjon om fiske i elvene Vefsna, Fusta og Drevja. du vil finne info om fiskekort, regler, fisketider, og overnatting.  Ni av ti elver i vefsnavassdraget ble 28.9.2017 friskmeldt for lakseparasitten Gyrodactylus salaris.  Fra sesongen 2018 ble det åpnet for et begrenset og strengt regulert fiske i Vefsna og Fusta. Drevjaelva ble åpnet for et begrenset fiske i 2019. Den eneste elva som ikke er friskmeldt enda er Fusta. Dette fordi innsjøene, Fustvatn, Mjåvatn og Ømmervatn ikke kunne friskmeldes i denne omgangen, I disse 3 innsjøene kan man kjøpe fiskekort og fiske innlandsørret og røye. Etter rotenonbehandlingen av vassdragene er det nå blitt en meget bra bestand av Ørret og Røye. Ikke uvanlig at man kan få fisk på rundt kiloen. Fiskekort til Fusta kjøpes på inatur, Fiskekort for  Drevjaelva kan kjøpes hos Elveguiden. Info om fustavassdraget finnes på Fusam forvaltningslag sin facebook  side.