Elver

Ole Kristian med kjempelaks på 19.2 kg tatt i Vefsna

Her vil du finne informasjon om fiske i vefsnavassdraget’s elver Vefsna, Fusta og Drevja.

Fisketider , fiskeregler, kvoter og annen relevant info vil komme her etter hvert som dette blir klart.