Skjerva

Skjerva er ei lita sideelv til vefsna. Den renner ut i Vefsna mellom mosjøen sentrum og Alcoa aluminium. Skjerva har sitt utspring fra Sjervatnet på Reinfjellet. Elva er regulert. Det vil si at i lange tørkeperioder så er elva nesten tørr og det ikke går opp fisk der, mens når det er mye nedbør og elva flommer opp så går det både laks og sjøørret opp i elva. Man kan da oppleve bra fiske. I denne lille elva er det mange barn og unge som har lært seg å fiske. Langbambusen var et populært redskap på 60-70 tallet. Det er ikke åpnet for fiske Sjerva.

Tatt fra skjervbrua ved rådhuset