Drevja

  • Fiskekort i drevjaelva kjøpes hos Elveguiden
  • Fisketidene i 2023 blir fra 15.6. til 31.8.
  • Fiskeregler for sesongen finnes også på Elveguiden sin nettside.