Fiskevald i Vefsna

Linkene er hentet fra VeFi SA sine sider hos Norske Lakseelver Og de blir fortløpende oppdatert av VeFi

Det vil bli solgt fiskekort på de fleste av disse 15 valdene.  Vald 13 14 og 15 vil bli tilgjengelig for fiske fra 1. August. Vald 5 er leid ut privat. Vald 7 og 12 er exclusive vald. Kontakt valdeiere for informasjon. De valdene som ligger tilgjengelig på inatur kan man kjøpe fiskekort på. Vald 6 er ikke å finne på inatur så det er vel lite sannsynlig at det blir kort å få kjøpt på denne flotte strekningen.