Bilder fra Rotenonbehandlingen i 2011 og 2012

Bilder fra Rotenonbehandlingen i vefsna 2011 og dødfiskplukkingen i etterkant.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bilder fra Rotenonbehandlingen av innsjøene Ømmervatnet, Mjåvatn og Fustvatnet 2012

Bildene er fra Ømmervatnet og Fustvatnet